چرا باید از VPN استفاده کنم؟

شبکه خصوصی مجازی (VPN) یک شبکه خصوصی را بر روی یک شبکه عمومی گسترش می دهد. به این ترتیب، کاربران می توانند از طریق رایانه های متصل به یک شبکه عمومی (اغلب اینترنت) داده ها را مبادله کنند، گویی این سیستم های رایانه ای تحت یک شبکه خصوصی به هم متصل شده اند. بنابراین برنامه هایی که از طریق VPN اجرا می شوند می توانند از مزایای بسیاری مانند مدیریت و امنیت شبکه خصوصی بهره مند شوند.

VPN یک شبکه کامپیوتری است که اطلاعات را از طریق یک شبکه عمومی مانند اینترنت منتقل می کند، اما به لطف الگوریتم های رمزگذاری، این اتصالات خصوصی باقی می مانند. با توجه به هزینه های سرسام آور راه اندازی شبکه های محلی، VPN یک راه عالی برای اتصال کامپیوترها است.

برنامه های کاربردی گسترده
هنگامی که فناوری VPN توسعه یافت، در درجه اول برای دسترسی کاربران به منابع و برنامه های کاربردی رایانه های راه دور بود. به عنوان مثال یکی از پرکاربردترین خدمات VPN اتصال کارکنان به شبکه کامپیوتری شرکت در محل کار از طریق اینترنت و ارائه امکان دورکاری است. به این معنی که کارمند می تواند در خانه بنشیند و از طریق اینترنت (شبکه عمومی) به شبکه های خصوصی بدون داشتن اتصال فیزیکی به شبکه کامپیوتری محل کار متصل شود.

در فناوری VPN، برای اطمینان از امنیت، داده ها از طریق مسیرهای امن رد و بدل می شوند و کاربران مجبور به دور زدن روش های احراز هویت می شوند. این روش ها شامل استفاده از رمزهای عبور، نشانه ها و سایر روش های احراز هویت منحصر به فرد می باشد.

یک VPN به صورت مجازی با راه اندازی یک اتصال نقطه به نقطه ایجاد می شود. در این روش از اتصالات اختصاصی مانند پروتکل های تونل مجازی (Virtual Tunneling Protocols) یا رمزگذاری ترافیک استفاده می شود. VPN در دسترس از اینترنت عمومی می تواند برخی از قابلیت های WAN را ارائه دهد. از نقطه نظر کاربردی، منابع شبکه خصوصی متصل به آن از راه دور استفاده خواهد شد.

کلید درک استفاده از VPN و یافتن پاسخ VPN، درک اصطلاح "شبکه خصوصی مجازی" است. در هر سازمان و شرکتی که کامپیوتر ضروری است، راه اندازی یک شبکه کامپیوتری و اتصال سیستم ها به یکدیگر نیز ناچیز است. در این راستا، مجموعه ها شبکه های محلی (LAN) یا WAN را با هزینه ای راه اندازی می کنند. LAN و WAN نمونه ای از تقسیم شبکه های کامپیوتری بر اساس منطقه جغرافیایی است. بنابراین، شرکتی که نیازهای یک شبکه WAN را برآورده نمی کند، باید میلیون ها یا شاید میلیاردها دلار هزینه کند و یک اتصال اختصاصی گسترده برای خود فراهم کند! VPN نیاز به انجام این کار را برطرف کرده است.